Kontuzje

Wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby dodać kontuzję wybierz z lewego menu opcję dziennik kontuzje dodaj zdarzenie. Uzupełnij dane wymagane w wyświetlonym formularzu, rozpoczynając od zawodnika, którego dotyczy kontuzja. Wprowadzona kontuzja może zostać zmodyfikowana w dowolnym momencie, np. w celu ustalenia daty kontroli lub zakończenia leczenia.

66.png