Program Partnerski "Kapitał dla klubu"

Dowiedz się w jaki sposób, możesz otrzymać wsparcie finansowe dla swojej akademii.

Główna idea

Niedofinansowanie sekcji młodzieżowych w klubach sportowych jest zjawiskiem, z którym trenerzy muszą borykać się każdego dnia. Często spotkać się można z sytuacją, w której drużyny muszą rezygnować z zaproszeń na międzynarodowe turnieje odbywające się za granicą, z powodu braku środków na wyjazd. Codziennością jest także brak sprzętu czy też braki w jednolitym ubraniu zawodników. Program Partnerski „Kapitał dla klubu”, to inicjatywa mająca na celu dofinansowanie klubów i akademii, poprzez wdrożenie u nich systemu zarządzania klubem sportowym - ProTrainUp.

Na czym to polega?

Głównym założeniem tego programu jest pełna dobrowolność klubu w naliczaniu rodzicowi opłaty za dostęp do systemu ProTrainUp. W przypadku decyzji o pobraniu od rodzica opłaty, zgodnie z zapisami umowy między ProTrainUp a Klubem, klub może zatrzymać całość pobranej od rodzica kwoty płaconej przez klub lub rodziców za dostęp do systemu ProTrainUp. Podpisując umowę z ProTrainUp, klub staje się dysponentem loginów i haseł rodziców i zawodników. Roczny koszt dostępu dla zawodnika i dwojga rodziców, to w zależności od podjętej przez klub decyzji od 0zł do max 50zł. Rozliczenie tej kwoty może oprzeć się o jednorazową płatność lub doliczając część kwoty do miesięcznej składki. Klub oczywiście może odstąpić w każdym momencie od pobierania opłaty od rodziców za dostęp do systemu.

Przeliczając tę kwotę w kontekście całego klubu sportowego, który liczy przykładowo 200 zawodników, kwota którą otrzymuje klub w ramach „Kapitału dla klubu” zaczyna być znacząca. Zakładając, że klub pobiera 50 zł rocznie za dostęp, to jest to blisko 10 000 zł rocznie. ProTrainUp, nie pobiera żadnej prowizji od wpłaconej do klubu kwoty. Całość środków jest własnością klubu.

Jednakże uczestniczenie w programie partnerskim wymaga od trenerów i pracowników zaangażowania w pracy na systemie ProTrainUp. Musimy pamiętać, że system jest dobrem całego klubu, który na lata pozwoli zachować wiedzę i informacje zdobyte w trakcie poprzednich sezonów.

Kto i co zyskuje?

Na tym projekcie zyskują wszyscy, a w szczególności kluby i akademie sportowe. Po pierwsze mają one wgląd w pracę swoich trenerów, mogą komunikować się z nimi, ustalać plan szkolenia, a także tworzyć wspólną bazę treningów. Kolejną kluczową kwestią jest zarabianie na korzystaniu z systemu ProTrainUp - o czym pisaliśmy już powyżej.

Jesteś zainteresowany?

Jeżeli jesteś zainteresowany wprowadzaniem w swoim klubie czy akademii, Dedykowanego Systemu Zarządzania Klubem - ProTrainUp, zapoznaj się z dostępnymi licencjami. Ceny takich licencji, zaczynają się od 125 zł miesięcznie, kończą się na 495 zł brutto miesięcznie. Warto pamiętać o licznych rabatach, które oferujemy. Łatwo policzyć, że decydując się na płatny dostęp dla rodziców i zawodników, w szybki sposób jesteś w stanie sfinansować wdrożenie systemu do klubu czy akademii.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas!